ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας.

O E-businessbook.gr σας παρέχει υπηρεσίες ιστοτόπου και άλλες υπηρεσίες, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του, ως επισκέπτης ή ως μέλος.

O E-businessbook.gr παρέχει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας. Η πρόσβαση και η χρήση των υπηρεσιών, εξαρτάται από την αποδοχή και συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους.

Με την πρόσβαση στον ιστότοπο μας ή χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη δέσμευση από τους σχετικούς όρους χρήσης.Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όλους αυτούς τους Όρους Χρήσης, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση ή να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε και να τροποποιούμε αυτούς τους όρους κατά καιρούς, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Ιστοσελίδα και το αρχικό της περιεχόμενο όπως χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα ανήκουν στον E-businessbook.grκαι προστατεύονται από διεθνή, ευρωπαϊκά και ελληνικά πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, απόρρητο και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Ειδικότερα το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας που ενδεικτικά περιλαμβάνει κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα και γραφικά, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Διογένη Χαραλαμπίδη, εκδότη του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ E-BUSINESSBOOK.GR και συγκεκριμένα αυτού και προστατεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Εθνικού, Κοινοτικού και Διεθνούς δικαίου περί Προστασίας των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright) και ειδικότερα του Ν. 2121/1993, του Ν.4212/2013 και των Οδηγιών 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ, 2011/77/ΕΕ και 2012/28/ΕΕ και οποιονδήποτε άλλων συναφών διατάξεων.

Δηλώνετε, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι οποιουδήποτε είδους περιεχόμενο αναρτήσετε ή μοιραστείτε μέσω των υπηρεσιών που σας παρέχουμε δεν , παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του εμπορικού σήματος, του απορρήτου, της δημοσιότητας ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, παραβιάζει ή αντιβαίνει σε οποιαδήποτε υποχρέωση, όπως υποχρέωση εμπιστευτικότητας, ή περιέχει δυσφημιστικό, συκοφαντικό ή άλλως παράνομο υλικό.

Συμφωνείτε:
(α) να παρέχετε μόνο ακριβείς και τρέχουσες πληροφορίες για τον εαυτό σας,
(β) να διατηρείτε την ασφάλεια των κωδικών πρόσβασης και της ταυτότητάς σας,
(γ) να ενημερώνετε άμεσα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται σε σχέση με το λογαριασμό σας, για να διατηρήσουμε ακριβείς τις πληροφορίες, ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και
(δ) να ευθύνεστε για όλες τις χρήσεις του λογαριασμού σας. Δεν πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό για λογαριασμό(εκ μέρους) άλλου ατόμου ή νομικής οντότητας, εκτός εάν έχετε εξουσιοδότηση για κάτι τέτοιο.

Συμφωνείτε να μην ασκείτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε υπηρεσία, ,για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό ή σε παραβίαση οποιουδήποτε εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, παραβίαση ή ενθάρρυνση παραβίασης οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωση σε τρίτο, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης της πνευματική ιδιοκτησία, της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας και δικαιωμάτων απορρήτου.

δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ή οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται μέσω αυτών, για τη μετάδοση διαφημιστικών ή διαφημιστικών υλικών, συμπεριλαμβανομένου του ανεπιθύμητου μηνύματος(junk mail), των ανεπιθύμητων μηνυμάτων(spam), των αλυσιδωτών γραμμάτων(chain letters), των πυραμίδων(pyramid schemes) ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ανεπιθύμητης προσέλκυσης,

δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες, με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει, να βλάψει τις υπηρεσίες μας ή να παρεμποδίσει τη χρήση των υπηρεσιών από οποιοδήποτε άλλο μέρος, όπως με την αποστολή ή άλλως τη διάδοση οποιουδήποτε ιού, adware, spyware, σκουληκιού(worm) ή άλλου κακόβουλου κώδικα καθώς και με την παραβίαση οποιουδήποτε δικτύου, εξοπλισμού ή διακομιστή, η οποία μπορεί να παρεμποδίσει τη χρήση των υπηρεσιών από οποιοδήποτε άλλο μέρος, • δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε περιεχόμενο μέσω των υπηρεσιών που είναι επιβλαβές, προσβλητικό, άσεμνο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, ψευδές, παραπλανητικό ή υποκινεί παράνομη πράξη,

δεν επιτρέπεται να εκφοβήσετε ή να παρενοχλήσετε κάποιον τρίτο, μέσω της χρήσης των υπηρεσιών μας,

δεν επιτρέπεται να μιμηθείτε άλλο άτομο ή νομική οντότητα(εμφανιστείτε με διαφορετικά στοιχεία) ή να προσπαθήσετε να παραλλάξετε τα στοιχεία διασύνδεσης που αφορούν άλλο άτομο ή άλλη νομική οντότητα κατά τη χρήση των υπηρεσιών,

δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ή να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε λογαριασμό ή προσωπικές πληροφορίες άλλου ατόμου χωρίς άδεια και

δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες, στα συστήματα ή δίκτυα υπολογιστών που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες, μέσω hacking, παραβίασης κωδικού πρόσβασης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Οι υπηρεσίες του E-businessbook.gr ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτου μέρους, οι οποίοι δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από το E-businessbook.gr.

O E-businessbook.gr δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους. Αναγνωρίζετε, επίσης, και συμφωνείτε ότι ο E-businessbook.gr δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή σε εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω tων δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών του.

Στο μέτρο του δυνατού που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, o E-businessbook.gr δεν φέρει καμία ευθύνη ή ευθύνη καθ ‘οιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτάται ή διατίθεται μέσω των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων παραβίασης σχετικά με αυτό το περιεχόμενο) που γίνεται για τη χρήση των υπηρεσιών τρίτων μερών μέσω ή μέσω των Υπηρεσιών.

O E-businessbook.gr δεσμεύεται να χειρίζεται υπεύθυνα τις πληροφορίες και τα δεδομένα που συλλέγει μέσω των υπηρεσιών του, σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικότητας. Ανατρέξτε στην Πολιτική Ιδιωτικότητας, ώστε να ενημερωθείτε πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Εάν κάποιο μέρος των Όρων κηρύσσεται άκυρο ή μη εκτελεστό από οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό ή αρμόδιο δικαστήριο, η διάταξη αυτή θα θεωρείται μη εφαρμόσιμη και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

Τα μέρη συμφωνούν ότι τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ του E-businessbook.gr και των προσώπων που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του, σχετικά με τους παρόντες Όρους και / ή σε σχέση με οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες, αρμόδια θα είναι μόνο τα Δικαστήρια της Καβάλας